Panie Albercie, co sądzi Pan o spółce Kopex? Aktualnie wskaźniki wyceny są bardzo niskie, a rentownosci - wysokie. Czy na tej podstawie można uznać ją za dobrą inwestycję na najbliższe kilka lat? Spółka nie tak dawno przeszła kryzys, ale wygląda na to, że najgorsze ma już za sobą. A może jednak się mylę?

Chciałbym również zapytać, czy dostrzega Pan obecnie jakąś klasę skrajnie niedowartościowanych aktywów? Coś jak surowce pod koniec 2015 roku, kiedy to sentyment inwestorów do nich był bardzo negatywny (przysłowiowa krew na parkiecie)?